ANBI

De Stichting Bloom Syndrome kent een zogenaamde Anbi status. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale aftrek geniet bij een schenking aan de Stichting. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of uw financieel adviseur of notaris kan u hierover meer informatie geven.

 • Doelstelling
 • Het inzamelen van middelen ten gunste van het doen van onderzoek naar het Syndroom van Bloom.

 • Hoofdlijnen beleidsplan
 • De werkzaamheden van het bestuur zijn gericht op het inzamelen van middelen enerzijds en anderzijds op controle en ondersteuning van het genoemde onderzoek. De Raad van Toezicht ondersteunt deze gang van zaken volledig en is van mening dat hiermee de doelstelling van de Stichting het best invulling wordt gegeven. In 2017 is in samenspraak met het Radboud besloten het literatuuronderzoek naar behandelprotocollen voor diverse vormen van kanker aan te passen. De verkrijging van afdoende casussen om een valide conclusie te kunnen trekken was een moeilijkheid. Hierom is besloten een praktijkstudie te doen naar de daadwerkelijke gevolgen van radiotherapie (bestraling). Hierom zijn een aantal biopten afgenomen van personen met Bloom en zijn een aantal biopten verkregen van het Register in New York. Naar verwachting kunnen de resultaten medio 2018 worden gepubliceerd. De werkgroep Bloom Syndrome Nanocourse heeft de hierboven beschreven prioriteitenlijst opgesteld en deze wordt gepubliceerd in het vakblad CSH Molecular Case Studies met als titel: `Bloom syndrome: research and data priorities for the development of precision medicine as identified by some affected families.` In 2017 is tevens gesproken met het bestuur van Stichting Toekomst voor Tim. Deze Stichting heeft haar werkzaamheden stop gezet en hierom is door Stichting Bloom Syndrome een grote donatie verkregen waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is.

 • Beloningsbeleid
 • De bestuursleden van de Stichting Bloom Syndrome ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.


  Financiele verantwoording 2016

  Ontvangen bijdragen €545,00 Kosten bank €127,50
  Donaties gedaan €3772,00
  Tekort €3354,50


  Financiele verantwoording 2017

  Ontvangen bijdragen €27917,78 Kosten bank €130,55
  Kosten hosting website €95,59
  Donaties €2183,33
  Batig Saldo €25508,31


  Stichting Bloom Syndrome
  Kamer van Koophandel nr. 17194000

  Per adres
  Achterstraat 7
  5388 TN Nistelrode
  06-81430749
  info@bloomsyndrome.eu

  • H.P.J. van den Hurk
  • M.Knol
  • L.L.M. Duisters
  • H.A.P.M van Breemaat
  (IBAN: NL79RABO0124853153; SWIFT: RABONL24)


  Met dank aan: