Colofon

De Stichting Bloom Syndrome kent een zogenaamde Anbi status. Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale aftrek geniet bij een schenking aan de Stichting. U kunt hiervoor contact met ons opnemen of uw financieel adviseur of notaris kan u hierover meer informatie geven.

 • Doelstelling
 • Het inzamelen van middelen ten gunste van het doen van onderzoek naar het Syndroom van Bloom.

 • Hoofdlijnen beleidsplan
 • De Stichting Bloom Syndrome is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften. Voor de periode 2014 - 2015 worden de beschikbare middelen ingezet ter bekostiging van een onderzoek in samenwerking met het UMC St. Radboud te Nijmegen. Een team van artsen en onderzoekers van het Radboud werkt aan de ontwikkeling van een (aangepast) algemeen behandelprotocol ter bestrijding van diverse vormen van kanker bij kinderen met Bloom Syndroom.
  De werkzaamheden van het bestuur zijn gericht op het inzamelen van middelen enerzijds en anderzijds op controle en ondersteuning van het genoemde onderzoek. De Raad van Toezicht ondersteunt deze gang van zaken volledig en is van mening dat hiermee de doelstelling van de Stichting het best invulling wordt gegeven.

 • Beloningsbeleid
 • De bestuursleden van de Stichting Bloom Syndrome ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.


  Financiele verantwoording 2012

  Ontvangen bijdragen 300 Kosten bank 63,50
  Kosten KvK 24,08
  Kosten hosting website 94,01
  Donaties 0
  Batig Saldo 118,41


  Stichting Bloom Syndrome
  Kamer van Koophandel nr. 17194000

  Per adres
  Achterstraat 7
  5388 TN Nistelrode
  06-81430749
  info@bloomsyndrome.eu

  • H.P.J. van den Hurk
  • M.Knol
  • L.L.M. Duisters
  • H.A.P.M van Breemaat
  (IBAN: NL79RABO0124853153; SWIFT: RABONL24)


  Met dank aan: